Specialized

اُزُن درمانی در یک نگاه

اُزُن پزشکی
اُزُن در پزشکی از اکسیژن خالص توسط تخلیه الکتریکی با ولتاژ بالا و اخیراً توسط روش های تولید پلاسما در غلظت و دوز مشخص تولید میشود. غلظت آن بین ۱-۱۰۰ میکروگرم در هر میلی لیتر ( ترکیب ۰٫۰۵ درصد اُزُن همراه با ۹۹٫۹۵ درصد اکسیژن تا ۵درصد اُزُن همراه با ۹۵درصد اکسیژن ) میباشد. به علت اینکه ملکول اُزُن ناپایدار است اُزُن در پزشکی همیشه به صورت تازه، تولید و به سرعت مصرف میگردد. دستگاه های جدید اُزُن دارای سیستم تنظیم دقیق غلظت هستند. لذا این دستگاه ها امنیت کامل تعیین دوزاژ (غلظت گاز) را بطور کامل طبق دستورالعمل انجمن اُزُن تراپی اروپا تامین میکنند.

اُزُن تراپی ( درمان با اُزُن ) چیست؟

در پزشکی، اُزُن همیشه ترکیبی از اُزُن خالص همراه با اکسیژن خالص است. بر اساس این دستورالعمل، غلظت اُزُن میتواند از ۱ تا ۱۰۰ میکروگرم در میلی لیتر متفاوت باشد. ( % Vol 0.05-5 ) یک پزشک با تجربه بر اساس علایم و وضعیت عمومی بیمار، غلظت و دوز کلی را اندازه گیری میکند.بسیاری از بیماری ها هستند که میتوانند توسط اُزُن تراپی بهبود یابند یا بطور کامل درمان شوند. این موضوع مورد تائید بسیاری از مقالات علمی است. اُزُن تراپی به عنوان یک درمان مکمل مورد قبول درمانگران قرار گرفته است. به عبارت دیگر اُزُن تراپی جزئی از طب مکمل محسوب میشود. این نکته بدان معنی است که درمان کلاسیک بیمار در کنار اُزُن تراپی حتما باید پیگیری و ادامه یابد.

برنامه حضور پزشکان مرکز ازن تراپی بقیة الله (عج)