اُزُن

خانه کمک درمانی در درمان آرتریت، آرتروز

کمک درمانی در درمان آرتریت، آرتروز

تزریق داخل مفصلی اُزُن جهت درمان بیماری‌های التهابی مفاصل (آرتریت، آرتروز) که به‌طور معمول در کلینیک‌های درد و ارتوپدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدیهی است تعداد زمان های تزریق و دوز(غلظت) اُزُن- اکسیژن وابسته به شدت آسیب مفصل و محل  مفصل می باشد.